Liên hệ với chúng tôi

HEMP SAPA s.r.o.
Mã số thuế trong khối châu Âu (VIES xác thực): CZ06116329
Křižovnická 86/6
110 00 Prague
Czech Republic
Gửi email: info@hempsapa.com

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, chúng tôi có mặt từ 9:00 đến 17:00 Giờ Trung Âu.

Pham Anh: +420 770 643 952
Có mặt trên WhatsApp, Telegram.
Nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp

Viola Tumova: +420 739 455 386
Nói tiếng Séc, tiếng Anh và tiếng Pháp

Liên kết mạng xã hội